Bakırköy Belediye Tiyatroları sanatçılarının ve teknik ekibinin, tiyatro yönetiminde seçim olmasıyla ilgili ve bu sebeple açılan soruşturmaların geri çekilmesi hakkında mücadelelerivardı. Bugün, tiyatro emekçileri bir basın açıklaması yaparak kamuoyunu bilgilendirdiler.

İşte o metin:

"1 yıla yakın bir süredir Genel Sanat Yönetmeni ve yönetimdeki eksiklerimiz idaremize bildirilmiş ancak eksiklerimiz yönetmelik doğrultısunda giderilmemiştir. Dün itivariyle Bakırköy Belediye Başkanı Sn. Bülent Kerimoğlu tarafından basında ve sosyal medyada görünür kıldığımız ve seyirci tarafından sahip çıkılan seçim talebimize kulak verilmiştir, seçimin 16 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Atılan bu olumlu adımın hayata geçirileceğine ve sürecin usulüne uygun olarak devam edeceğine inanıyoruz.

Bildiğiniz gibi sanat kurumlarını berhava etmeye yönelik TÜSAK yasa tasarısının gündeminde olduğu bir süreçte, alternatif bir sanat kurumu modeli yapılandırmak, tarihi bir önem taşımakta ve toplumsal bir zaruret halini almaktadır.

Günümüzde sanatçı ve toplum arasında suni sınırlar yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu ortamda, sanata ve sanatçıya toplumsal karakterini geri kazandıracak bir sanat anlayışının yeniden diriltilmesi yaşamsal önem taşımaktadır.

Ağustos 2014 tarihinden bu yana görevden alma ve atamalar silsilesi ile başlayan bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürecin tiyatromuzda yönetim boşlukları oluşturduğunu, sanatsal faaliyetlerimizde aksaklıklar yaşanmasına neden olduğunu ve kurumun geleceğine dair derin kaygılar uyandırdığını görmekteyiz.

;Son bir yıldır kurumsal olarak yaşadığımız bu durum son döneme özgü olmayıp senelerdir yaşanmakta vew kurumumuz çalışanlarını etkilemektedir.

Seyircisiyle var olan bir mesleğin emekçileri olarak; inanıyoruz ki tiyatro salonlarında bizleri yalnız bırakmayan seyircilerimiz yanımızda olacaktır. Bizler toplumsal farkındalık taşıyan sanatçılar olarak halkımızın özgür sanatla buluşma hakkı için buradayız.

Bugün, 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle tiyatronun Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurullarının görev süresi sona ermiştir.

İvedilik taşıyan başlıca taleplerimiz şunlardır:

İdarenin uygulamaloarında yasa ve yönetmeliklere uyması.

Genel Sanat Yönetmeni, Yönetim Kurulu ve ;Disiplin Kurulu seçimlerinin yönetmeliğe uygun olarak yapılması.

Genel Sanat Yönetmeni seçimi için sunulan projelere, seçmenlerin erişiminin sağlanması, bu projeleri sağlıklı olarak incelemelerine olanak tanınması.

Genel Sanat Yönetmenliği seçiminde fırsat eşitliğinin sağlanması, seçimlerin kişilerin gizlilik hakkına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde sağlıklı koşullarda gerçekleştirilmesi.

İdari birimlerin elden geçirilmesi ile ilgili acil tasarruflarda bulunulması, sanata duyarlı bir idari anlayış benimsenmesi, sanat merkezli çok sesli bir yönetiim anlayışı tesis edilmesi, idari teknik ve sanatsal birimlerin görev tanımlarının ivedilikle tekrar gözden geçirilip görev sınırları içinde kalmasının sağlanması.

Sanatsal ve idari birimlerin yetki sınırlarına göre işleyişsel ve mekansal olarak birbirinden ayrılması.

Tiyatro çalışanlarının mensup olduğu sendikaların süreç içinde etkin muhataplardan biri olarak kabul edilmesi.

Tüm taleplerimizi içeren  metin bilgi edinmek isteyen herkese iletilecektir. Bizler, taleplerimiz hayata geçene dek sürecin takipçisi olmakta kararlıyız. Bugün burada, bizlerle omuz omuza duran herkese ve emekçi basın mensuplarına teşekkür ederiz.

Sanatın olduğu yerde sanat vardır."

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir